close Kontakt

Bon dla Nauczyciela na zakup laptopa

Kup laptopa dla Nauczyciela w 3 prostych krokach

1

Włóż do torby produkt oznaczony
jako "Laptop dla Nauczyciela"

2

Przejdź do kasy
i zweryfikuj kod świadczenia

3

Dokończ zamówienie
i ciesz się udanym zakupem
na delkom.pl

Na czym polega program i kto skorzysta z benefitów?

Na początku sierpnia w życie wchodzi nowa ustawa Laptop Dla Nauczyciela, dzięki której nauczyciele będą mogli otrzymać bon na zakup laptopa. Kwota dofinansowania wynosi 2500 zł. Czy w programie można zakupić droższy lub tańszy laptop? Jakie są warunki skorzystania z programu? Jak złożyć wniosek? Na te oraz inne pytania znajdziecie odpowiedzi w tym artykule.

Zdobądź dofinansowanie na laptopa w 3 prostych krokach!

1

Złóż wniosek o bon

2

Napisz oświadczenie o niekorzystaniu z innych programów wsparcia

3

Odbierz list o przyznaniu dofinansowania z kodem.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu zdobycia dofinansowania znajdziecie Państwo tutaj.

Wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, szkoła obecnie stoi przed wyzwaniem, jak skutecznie wykorzystać nowe środki przekazu oraz rozwiązania informatyczne, z którymi uczniowie coraz częściej mają już kontakt w domu od najmłodszych lat. Dzisiejsza szkoła bez wykorzystania komputerów i nowoczesnych urządzeń po prostu nie spełnia wymagań, jakie mają wobec niej zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Nowa ustawa z 7 lipca 2023 roku o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ma być właśnie odpowiedzią na te potrzeby. Teraz, po kilku miesiącach rozmów i negocjacji między Ministerstwem Edukacji i Nauki, ministrem cyfryzacji oraz środowiskami nauczycielskimi, ustawa została podpisana przez Prezydenta, opublikowana 18 lipca w Dzienniku Ustaw i już wkrótce, bo 2 sierpnia wchodzi w życie. Poza wyposażeniem w laptopy przyszłorocznych czwartoklasistów, ustawa obejmuje dofinansowanie dla nauczycieli na zakup laptopa w wysokości 2500 zł. Przyjrzyjmy się zatem, co to jest za program (Bon dla Nauczyciela na zakup laptopa), kto może z takiej formy dofinansowania skorzystać, gdzie i w jaki sposób można go zrealizować, a także jakie są ograniczenia w korzystaniu ze świadczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o programie

Co to jest bon na zakup laptopa?

Uprawnieni nauczyciele otrzymają bezzwrotny bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego w wysokości 2500 zł. Bon będzie można wykorzystać wyłącznie na zakup samego urządzenia, z wykluczeniem innego sprzętu komputerowego, oprogramowania lub usług (np. naprawy posiadanego już laptopa bądź jego modernizacji). Natomiast nie ma ograniczenia co kwoty zakupu laptopa. Bon będzie można wykorzystać na zakup tańszego lub droższego sprzętu, przy czym w pierwszym wypadku różnica przepada, zaś w drugim nauczyciel może dopłacić ją z własnej kieszeni. Bony takie będą przyznawane raz na 5 lat.

Kto jest uprawniony do otrzymania bonu?

Dofinansowanie ma objąć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Już w trakcie prac nad ustawą rozszerzono wsparcie na nauczycieli szkół niepublicznych, jednak nie przeszła w Sejmie poprawka, wg której bony mieliby otrzymać również nauczyciele przedszkoli. W pierwszej kolejności bony mają otrzymać nauczyciele uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej w nowym roku szkolnym 2023/24. Wynika to z faktu, że to właśnie czwartoklasiści mają otrzymać w nadchodzącym roku szkolnym darmowe laptopy zawarte w ustawie. Następne grupy nauczycieli, które mają skorzystać z uprawnienia, nie zostały jeszcze określone. Nie ma również konkretnych wytycznych, które mają być zastosowane w tym celu. Zaznaczono jedynie, że kolejność ma uwzględniać takie dane, jak typ szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

Jakie są ograniczenia w skorzystaniu z bonu?

Poza wspominanymi nauczycielami przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, bony nie zostaną przyznane również nauczycielom pozostającym w dniu złożenia wniosku:

 • w stanie nieczynnym,
 • na świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • zawieszonych w pełnieniu obowiązków służbowych,
 • na urlopie bezpłatnym (jednak nie krótszym niż 14 dni),
 • urlopowanym lub całkowicie zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych.Z bonu nie będą mogli również skorzystać nauczyciele, który otrzymali już wcześniej laptop lub dofinansowanie na jego zakup z innych programów finansowanych ze środków publicznych. W tym wypadku będą oni musieli najpierw zwrócić zakupiony wcześniej sprzęt i przedłożyć właściwe oświadczenie. Nauczyciele, którzy skorzystali w programu wsparcia nauczania zdalnego, który był finansowany ze środków ministerstwa podczas pandemii Covid-19 (przyznawano wówczas dofinansowanie w kwocie 500 zł), w dalszym ciągu będą mogli skorzystać z bonu na zakup laptopa bez potrzeby zwracania zakupionego wtedy sprzętu, o ile otrzymane dofinansowanie nie zostało wówczas przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Na zakup jakich urządzeń można wykorzystać bon?

Ustawa wskazuje ogólne wytyczne, mianowicie muszą to być urządzenia:

 • fabrycznie nowe i nieużywane,
 • kompletne i w oryginalnych opakowaniach,
 • wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem sprzedaży,
 • wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej,
 • sprawne technicznie,
 • nieobciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.Specyfikację sprzętową precyzuje rozporządzenie MEiN. Wymagania nieco różnią się zależnie od tego, czy mowa o laptopie, czy o laptopie przeglądarkowym.

Laptop powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

 • wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1200 punktów,
 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB,
 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB,
 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo),
 • klawiatura w układzie QWERTY,
 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,
 • bateria,
 • czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut,
 • WiFi – co najmniej wersja 5,
 • Bluetooth – co najmniej wersja 5,
 • kolorowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 13 cali i rozdzielczości – co najmniej FHD z wbudowany mikrofonem oraz kamerą,
 • wbudowane głośniki stereo,
 • waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg,
 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.Laptop przeglądarkowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

 • wydajność w teście WebXPRT – co najmniej 150 punktów lub w teście CrXPRT 2 – co najmniej 110 punktów,
 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB,
 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 64GB,
 • przestrzeń wirtualna – co najmniej 256GB, dostępna przez cały okres użytkowania i w cenie urządzenia,
 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo);
 • klawiatura w układzie QWERTY,
 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,
 • bateria,
 • czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut,
 • WiFi – co najmniej wersja 5,
 • Bluetooth – co najmniej wersja 5,
 • kolorowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 13 cali i rozdzielczości – co najmniej FHD z wbudowany mikrofonem oraz kamerą,
 • wbudowane głośniki stereo,
 • waga laptopa przeglądarkowego wraz z baterią nie powinna przekraczać 2 kg,
 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.Urządzenia mają ponadto posiadać certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem, certyfikat EPEAT i certyfikat CE.

Na szczęście nauczyciele nie będą musieli wykazywać się szczegółową znajomością tych wymogów. Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów, będzie musiał do sprzedawanego urządzenia dołączyć oświadczenie, że spełnia ono minimalne wymagania kwalifikujące je jako uprawnione do dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem.

Gdzie będzie można zrealizować bon?

Bon na zakup laptopa będzie można zrealizować tylko u określonego sprzedawcy, zarejestrowanego na liście opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji i połączonego z systemem teleinformatycznym, który będzie weryfikował bony. Można z tego wnioskować, że zakupu będzie można dokonać zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. Wystarczy jedynie, aby punkt, w którym zostanie dokonany zakup, był we wspomnianym systemie dostępny.

Jak będzie można wykorzystać bon?

Bon będzie można wykorzystać jedynie do płatności jednorazowej, została wykluczona możliwość zakupów ratalnych. W przypadku zakupu na kwotę niższą niż wartość bonu, nie będzie można wykorzystać go ponownie. Nie będzie również możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej kwoty. Sam bon nie podlega również wymianie na gotówkę.

Jeśli nauczyciel będzie chciał skorzystać z bonu w celu zakupu urządzenia droższego niż kwota 2500 zł, również będzie miał on taką możliwość, w tej sytuacji różnicę dopłaci on z własnej kieszeni.

Decyzja w jakiej cenie nauczyciel będzie chciał nabyć laptopa pozostaje do indywidualnej oceny pracowników, którzy będą uprawnieni do skorzystania w dofinansowania. Wyraźnie jednak zaznaczono, że urządzenia będą niezbywane przez okres 5-ciu lat. Sam bon będzie udostępniony nauczycielowi w postaci unikatowego kodu.

Do kiedy będzie można wykorzystać bon na zakup komputera?

Bony zachowują ważność do 31 grudnia 2025 roku, natomiast, zgodnie z zapisem w ustawie, będą dostępne dla nauczycieli co 5 lat. Warto też zaznaczyć, że zarówno bony, jak i same laptopy przekazane uczniom i kupione przez nauczycieli nie będą podlegały egzekucji komorniczej, ani opodatkowaniu.

Aktualizacja 24.08.2023

Otrzymaliśmy dziś informację z Ministerstwa Cyfryzacji, że rozpoczęcie rejestracji sklepów, w których będzie można zrealizować bon, planowane jest na wrzesień. Dokładna data wskazana zostanie wkrótce.

Aktualizacja 22.09.2023

Delkom 2000 Sp. z o.o. oficjalnie zarejestrowana w systemie. Bon w programie Laptop dla nauczyciela będzie można zrealizować w naszym sklepie.

Aktualizacja 29.09.2023

Zostały wyznaczone terminy na złożenie wniosku w celu otrzymania bonu. Nauczyciele mają na to 30 dni licząc od dnia:

         1). 10 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych (grupa 1);

         2). 11 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych (grupa 2);

         3). 12 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (grupa 3);

         4). 13 października 2023 r. – dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (grupa 4).

Aktualizacja 16.10.2023

Po zakończonej rejestracji uprawnionych, pierwsze bony zostały już wydane przez Ministerstwo Cyfryzacji i tym samym rozpoczęła się oficjalna sprzedaż. Pierwsze urządzenia są już dostępne w naszej ofercie. Lista jest cały czas rozbudowywana.

Aktualizacja 08.11.2023

W trosce o wygodę naszych Klientów wprowadziliśmy automatyczny proces weryfikacji kodu świadczenia podczas składania zakupów. Możemy powiedzieć z dumą, że jako jeden z pierwszych sklepów w Polsce posiadamy takie udogodnienie dla Nauczycieli chcących zrealizować swój bon i cieszyć się nowym komputerem, bez konieczności wychodzenia z domu.

Aktualizacja 30.11.2023

Dzięki współpracy z Dell Technologies Polska, do sprzedaży wszedł dedykowany dla Nauczycieli model Dell Vostro 3520. Oprócz znakomitej ceny wyróżnia go czteroletnia gwarancja on-site oraz system operacyjny w wersji EDU. Dzięki temu, Nauczyciele w szkołach będących częścią wcześniejszych programów edukacyjnych mogą otrzymać darmowe oprogramowanie Office.

Aktualizacja 06.12.2023

Do wcześniejszej oferty Dell Vostro 3520, dołączyły dziś również urządzenia z serii Dell Latitude. Modele te wyróżniają się aż pięcioletnią gwarancją on-site oraz systemem operacyjnym w wersji EDU.

Aktualizacja 08.12.2023

Dzięki współpracy z Acer Polska do grona dedykowanych laptopów dla Nauczyciela z kategorii "Twój bez dopłat" dołączył dziś Acer Extensa 15 z procesorem Intel® Core™ i5, pamięcią RAM 16GB, dyskiem SSD 512GB oraz systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Pro EDU.

Jesteś zainteresowany, a może masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Dedykowana infolinia: 585 859 778
E-mail: [email protected]
Godziny pracy: pon - pt 9:00 - 17:00

Dodaj kolejny załącznik