close Kontakt

VAT 0% dla szkół

VAT 0% dla Szkół

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 stawkę 0% stosuje się dla dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze) oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie ART. 83 UST. 1 PKT 26 ustawy:
• Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
• Drukarki
• Skanery
• Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
• Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Obniżoną 0 % stawkę VAT do sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół (w tym szkół wyższych) i przedszkoli stosuje się po otrzymaniu od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy zamówienia wraz z zaświadczeniem organu nadzorującego daną placówkę oświatową (do ściągnięcia poniżej). Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną / edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.

vat_0%_dla_placowek_oswiatowych.doc
vat_0%_dla_placowek_oswiatowych.pdf

Uczeń w zdalnej szkole.jpg

Projekt Zdalna Szkoła

Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania związane ze zdalnym nauczaniem. Delkom postanowił wyjść naprzeciw potrzebom sektora edukacji. Posiadamy w swojej ofercie sprzęt komputerowy i oprogramowanie w specjalnych konfiguracjach i cenach dedykowanych dla placówek oświatowych, przygotowane wspólnie z wiodącymi, światowymi producentami, również w obniżonej stawce VAT 0%.

Dowiedz się więcej >

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem sprzętu komputerowego dla szkół oraz placówek oświatowych zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Kontakt

Telefon: 585 859 582
E-mail: [email protected]
Godziny pracy: pon - pt 9:00 - 17:00

Dodaj kolejny załącznik